ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨

កម្ពុជារសាត់អណ្តែត

ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចសង្គម​យ៉ាង​ខ្លាំង មិនមែនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៧ មក ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានញាំញីដោយការបំភិតបំភ័យ ការឃ្លាំមើល និងការគាបសង្កត់ ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់របស់ខ្លួន រួមមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ សង្គមស៊ីវិល និងគណបក្សប្រឆាំង​ជាដើម។ ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកអំពីការតស៊ូនិងសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ពួកគេជាមួយ VOA។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ពួកគេក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតផងដែរ នៅ​ពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិ​នីតិកាលទី ៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ខាង​មុខ​នេះ។ | អានបន្ថែមទៀត

អាជ្ញាធរ​តាម​ដាន​ពលរដ្ឋ​បោះ​ឆ្នោតនៅ​តាម​តំបន់ដែល​​បក្ស​ប្រឆាំង​ធ្លាប់​មាន​សំឡេង​ច្រើន

នៅ​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត មាន​សេចក្តី​រាយការណ៍​ថា អាជ្ញាធរ​នៅ​តាម​ភូមិ​ឃុំ​បាន​បំភិត​បំភ័យ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចេញ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត។ ក៏​ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​និយាយ​ថាគណបក្ស​ប្រជាជន​មិន​មាន​គោល​ការណ៍​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ដែល​ជា​សមាជិក​របស់​ខ្លួន ចូល​ទៅ​កត់ត្រា​ឈ្មោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត ឬ​មិន​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​នោះ​ទេ។

វិសមភាព​រវាង​ប្រជាជន​កម្ពុជា​កើនឡើង​កាន់​តែ​ខ្លាំង ហើយ​ការ​ណ៍​នេះ​អាច​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​នៅក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​កក្កដានេះ។

គោ​ពីរ​ក្បាល បំណុល​ធំ

លោក ឡុញ ប៊ុនធឿន ​ធ្វើការ​ជា​ជាង​សំណង់​ឆ្ងាយ​ពី​ផ្ទះ​កំណើត​របស់​លោក ដើម្បី​បង់​បំណុល​ដែល​លោក​បាន​ខ្ចី ក្នុង​អត្រាការ​ប្រាក់​ដែល​លោក​មិន​ទាន់​ដឹង​ថា​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន។

ព័ត៌មានដទៃទៀតពី VOA ខ្មែរ