វីដេអូ

អ្នកស្រី ចន ណាត៖ វាសនាកំណត់ឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេស

អ្នកស្រី ចន ណាត គឺជា​អ្នក​ជិតខាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។ អ្នកស្រីយល់ថា លោក ហ៊ុន សែន មានវាសនាល្អ ដែលបានក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេស។