វីដេអូ

លោក សុន ឆ័យ៖ «‍អ្នកបោះឆ្នោតចង់បានការដោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធី»

លោក សុន ឆ័យ សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ ជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចទៅរួចដោយសន្តិវិធី ដែលនេះគឺជាការចង់បានរបស់អ្នកបោះឆ្នោត។ លោកបានលើកឡើងដូច្នេះ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នាពេលកន្លងទៅ។