វីដេអូ

លោក ឌី ប៊ិត៖ «‍លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត អាចស្នងត្រកូលពីលោក ហ៊ុន សែន»

លោក ឌី ប៊ិត គឺជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែលកំពុងរស់នៅឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។ នៅពេលដែលសួរថា តើអស់ពីលោក ហ៊ុន សែន ទៅ នរណាអាចដឹកនាំប្រទេសបាននោះ លោក ឌី ប៊ិត យល់ថា លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោក ហ៊ុន សែន អាចស្នងត្រកូលបន្ទាប់ពីឳពុកបាន។