វីដេអូ

នៅពេលឪពុកម្តាយចំណាកស្រុក

ក្រោយពេលអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនៗឲ្យបានធំដឹងក្តី អ្នកស្រី ព្រាប ផា ក្នុងវ័យ​៦១ឆ្នាំ ត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ចៅចំនួន​៨នាក់ ដោយសារតែឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ​បានធ្វើ​ចំណាក ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ។

ថតដោយលោក David Bolye និងកញ្ញា​ ខាន់ សុគុំមនោ និងផលិតដោយលោក សាយ មុន្នី។