داستان مصور

صدای زنان

زمانی که مهسا امینی به بهانه عدم رعایت «حجاب کافی» در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، زنان زیادی حاضر شدند از ظلم و ستم و نقض حقوق‌شان در جمهوری اسلامی حرف بزنند.

نیلو جنکس

نیلو جنکس روایتی از برخورد حکومت با منتقدان را شرح داده: «من و مادرم، خاله‌ام را بالای پیکر بی‌جان مادربزرگم بعد از ۴۰ سال دیدیم، این همه زمان، فقط به خاطر حکومت ایران بود.»

سحر

روایت سحر از عواقب شرکت در یک مهمانی تولد بچه‌ها:‌ «من شلاق نخوردم اما آنها ما را مجبور کردند شلاق خوردن دوستان‌مان را تماشا کنیم و تحقیر شویم.»

ام.اس

مهسا می‌گوید در بازگشت از مدرسه با پسر دوست خانوادگی‌شان همقدم شد و «برای همین چند قدم،‌ آنها من را بازداشت کردند و گفتند باید برای آزادی، وثیقه بگذاریم.»

 الناز سربر

الناز در روایت خود، محدودیت‌های بیشمار زنان و خانواده‌ها در دهه شصت را شرح داده است: «خیلی چیزها در خانه‌های ما مثل داشتن دستگاه پخش ویدئو، عادی بود اما نباید در مدرسه و به دیگران چیزی می‌گفتیم.»

ژینا

ژینا یک زن کرد است که می‌گوید او برای آزادی خود، علاوه بر جامعه، در خانه هم مبارزه کرده است: «من همان روز اول اعتراضات، موهایم را تراشیدم. باور می‌کنی کسی به خاطر موی سرش، کشته شود؟»

درباره این مجموعه

در شهریور 1401، مهسا امینی، 22 ساله کرد ایرانی، زمانی که در بازداشتگاه گشت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران بود، جان باخت.

او در 22 شهریور، به دلیل «پوشش نامناسب» بازداشت شد و سه روز بعد در حالی که به اغما رفته بود، جان باخت

زنان بعد از کشتن او، به اعتراض حجاب از سر برداشتند و موها را کوتاه کردند و بزرگترین اعتراض در دهه‌های اخیر ایران را رقم زدند.

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تأثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، شروع به صحبت کردند

در شهریور 1401، مهسا امینی، 22 ساله کرد ایرانی، زمانی که در بازداشتگاه گشت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران بود، جان باخت.

او در 22 شهریور، به دلیل «پوشش نامناسب» بازداشت شد و سه روز بعد در حالی که به اغما رفته بود، جان باخت

زنان بعد از کشتن او، به اعتراض حجاب از سر برداشتند و موها را کوتاه کردند و بزرگترین اعتراض در دهه‌های اخیر ایران را رقم زدند.

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تأثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، شروع به صحبت کردند

در شهریور 1401، مهسا امینی، 22 ساله کرد ایرانی، زمانی که در بازداشتگاه گشت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران بود، جان باخت.

او در 22 شهریور، به دلیل «پوشش نامناسب» بازداشت شد و سه روز بعد در حالی که به اغما رفته بود، جان باخت

زنان بعد از کشتن او، به اعتراض حجاب از سر برداشتند و موها را کوتاه کردند و بزرگترین اعتراض در دهه‌های اخیر ایران را رقم زدند.

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تأثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، شروع به صحبت کردند

او در 22 شهریور، به دلیل «پوشش نامناسب» بازداشت شد و سه روز بعد در حالی که به اغما رفته بود، جان باخت

در شهریور 1401، مهسا امینی، 22 ساله کرد ایرانی، زمانی که در بازداشتگاه گشت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران بود، جان باخت.

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تأثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، شروع به صحبت کردند

زنان بعد از کشتن او، به اعتراض حجاب از سر برداشتند و موها را کوتاه کردند و بزرگترین اعتراض در دهه‌های اخیر ایران را رقم زدند.