Số liệu

Ngân Quỹ Đầu Tư Phát Triển Toàn Cầu Của Trung Quốc

Chi tiêu của Trung Quốc cho các dự án phát triển toàn cầu đang đạt gần 1 nghìn tỷ đô la kể từ đầu thế kỷ. Điều đó đã khiến Bắc Kinh trở thành một trong những nhà tài chính được tìm đến nhiều nhất trên thế giới. Trong khoảng thời gian 18 năm bắt đầu từ năm 2000, Trung Quốc đã chi tiêu ít nhất 843 tỷ đô la cho hơn 13.000 dự án tại 165 quốc gia, theo cơ sở dữ liệu của phòng nghiên cứu AidData của trường Đại học Công lập William & Mary ở Virginia.

Mục đích nghiên cứu của AidData là làm sáng tỏ các hoạt động tài trợ và cho vay thường không rõ ràng của Trung Quốc ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Dữ liệu cho thấy Trung Quốc đã tăng chi tiêu cho các dự án phát triển quốc tế một cách đáng kể từ khi khởi động Sáng kiến Vành đai và Con đường đầy tham vọng vào năm 2013 và cho đến năm cam kết 2017, chi tiêu của Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ và các cường quốc lớn khác với tỷ lệ 2-1 trở lên.

Hướng dẫn: Khám phá dữ liệu bằng cách nhấp vào bất kỳ đường dẫn nào hoặc các quốc gia trên bản đồ. Kéo xuống để xem các dự án được sắp xếp theo lĩnh vực và năm. Nhấp vào bất kỳ năm nào để xem hồ sơ chi tiết của tất cả các dự án.

Chi tiêu phát triển của Trung Quốc theo khu vực

Chi tiêu phát triển của Trung Quốc theo ngành

Các dự án được phân loại dựa theo trọng tâm chính của dự án.

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian. Số đô la được làm tròn đến số triệu gần nhất.

Các dự án được phân loại dựa theo những trọng tâm chính của dự án. Danh mục ngành dựa trên hệ thống phân loại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0

Chi tiêu phát triển của Trung Quốc theo quốc gia

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian. Số đô la được làm tròn đến số chục nghìn (10.000) gần nhất.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0

Số dự án theo lĩnh vực

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian. Số đô la được làm tròn đến số chục nghìn (10.000) gần nhất.

Các dự án được phân loại dựa theo những trọng tâm chính của dự án. Danh mục ngành dựa trên hệ thống phân loại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0

Các dự án mỗi năm

Năm được liệt kê là năm thỏa thuận dự án chính thức được ký kết. Trong trường hợp không xác định được ngày ký thỏa thuận, năm được liệt kê là năm dự án bắt đầu. Trong trường hợp dự án chưa bắt đầu, năm sẽ được tính từ khi hợp đồng thương mại được ký hoặc một cam kết không chính thức được đề ra.

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian. Số đô la được làm tròn đến số chục nghìn (10.000) gần nhất.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian. Số đô la được làm tròn đến số chục nghìn (10.000) gần nhất.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0

 

Các dự án mỗi năm

Năm được liệt kê là năm thỏa thuận dự án chính thức được ký kết. Trong trường hợp không xác định được ngày ký thỏa thuận, năm được liệt kê là năm dự án bắt đầu. Trong trường hợp dự án chưa bắt đầu, năm sẽ được tính từ khi hợp đồng thương mại được ký hoặc một cam kết không chính thức được đề ra.

Chi tiêu phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực này theo quốc gia

*Đơn vị đô la Mỹ trong dữ liệu được điều chỉnh theo lạm phát trong năm 2017 để từ đó các dự án có thể được so sánh theo thời gian. Số đô la được làm tròn đến số chục nghìn (10.000) gần nhất.

Năm được liệt kê là năm thỏa thuận dự án chính thức được ký kết. Trong trường hợp không xác định được ngày ký thỏa thuận, năm được liệt kê là năm dự án bắt đầu. Trong trường hợp dự án chưa bắt đầu, năm sẽ được tính từ khi hợp đồng thương mại được ký hoặc một cam kết không chính thức được đề ra.

Source: Bộ dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Trung Quốc, AidData, Phiên bản 2.0