ໂດຍຕົວເລກ

ການໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາ ຂອງຈີນ ໃນທົ່ວໂລກ

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຈີນ ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາໃນໂລກ ເກືອບຈະຮອດ 1 ພັນຕື້ໂດລາ ນັບແຕ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັດຕະວັດໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງກາຍເປັນນຶ່ງໃນບັນດານັກລົງທຶນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງໂລກ. ໃນໄລຍະ 18 ປີ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2000 ເປັນ ຕົ້ນມາ ຈີນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 843 ຕື້ໂດລາ ໃນ 13,000 ກວ່າໂຄງການ ຢູ່ໃນ 165 ປະເທດ ອີງຕາມ ຂໍ້ມູນຂອງ ອົງການຄົ້ນຄວ້າ ຫ້ອງແລັບແອດເດຕາ (AidData) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິລລຽມແລະແມຣີ ໃນລັດເວີຈີເນຍ.

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເອດເດຕາ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໂປ່ງໃສຂອງຈີນ ຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະປານກາງ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນໄດ້ໃຊ້ ຈ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ໄດ້ເປີດຕົວຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສູງ ໃນປີ 2013 ແລະມາຮອດການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ໃນປີ 2017 ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍລື່ນສະຫະລັດ ແລະປະເທດມະຫາອຳນາດອື່ນໆ ໃນລະດັບ 2 ຕໍ່ນຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ຄຳແນະນຳ: ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ ໂດຍຄລິກບ່ອນລິງໃດກໍໄດ້ ຫຼືປະເທດຢູ່ໃນແຜນທີ່. ການຍ້າຍຫຼືເລື່ອນຈໍລົງ ເພື່ອເບິ່ງໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ແຍກໂດຍພາກສ່ວນແລະປີ. ຄລິກປີໃດກໍໄດ້ ເພື່ອຊອກຫາລາຍລະອຽດສຳລັບໂຄງການທັງໝົດ.

ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການພັດທະນາຂອງຈີນ ໂດຍຂົງເຂດ

ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການພັດທະນາຂອງຈີນ ໂດຍພາກສ່ວນ

*ຈຳນວນເງິນໂດລາທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ ຈຳນວນລ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງ

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ ຈຳນວນລ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງ.

ໂຄງການຕ່າງໆ ຖືກແຍກໂດຍອີງຕາມ ການເພັ່ງເລັງໃນຂັ້ນຕົ້ນ. ປະເພດຂອງພາກສ່ວນ ແມ່ນອີງຕາມລະບົບການຈັດ ຂອງອົງການ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0

ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການພັດທະນາຂອງຈີນ ໂດຍປະເທດ

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0

ຈຳນວນໂຄງການ ໂດຍພາກສ່ວນ

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ໂຄງການຕ່າງໆ ຖືກແຍກໂດຍອີງຕາມ ການເພັ່ງເລັງໃນຂັ້ນຕົ້ນ. ປະເພດຂອງພາກສ່ວນ ແມ່ນອີງຕາມລະບົບການຈັດ ຂອງອົງການ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0

ໂຄງການຕໍ່ປີ

ປີບົ່ງບອກເວລາຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ມີການລົງນາມກັນ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີວັນທີຂອງການລົງນາມລະບຸ, ປີທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ເລີ້ມໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການຍັງບໍ່ເລີ້ມເທື່ອນັ້ນ, ປີແມ່ນນັບຈາກເວລາ ທີ່ມີການອອກສັນຍາທາງການຄ້າ ຫລືມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແບບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ ໄລຍະເວລາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0

 

ໂຄງການຕໍ່ປີ

ປີບົ່ງບອກເວລາຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ມີການລົງນາມກັນ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີວັນທີຂອງການລົງນາມລະບຸ, ປີທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ເລີ້ມໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການຍັງບໍ່ເລີ້ມເທື່ອນັ້ນ, ປີແມ່ນນັບຈາກເວລາ ທີ່ມີການອອກສັນຍາທາງການຄ້າ ຫລືມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແບບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການພັດທະນາຂອງຈີນ ໃນພາກສ່່ວນນີ້ ໂດຍປະເທດ

*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ປີບົ່ງບອກເວລາຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ມີການລົງນາມກັນ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີວັນທີຂອງການລົງນາມລະບຸ, ປີທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ເລີ້ມໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການຍັງບໍ່ເລີ້ມເທື່ອນັ້ນ, ປີແມ່ນນັບຈາກເວລາ ທີ່ມີການອອກສັນຍາທາງການຄ້າ ຫລືມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແບບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0