ข้อมูลเชิงตัวเลข

การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาทั่วโลกของจีน

การลงทุนของจีนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังใกล้แตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มศตวรรษใหม่ ทำให้รัฐบาลจีนกลายเป็นหนึ่งในผู้ให้เงินกู้ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก ตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จีนใช้จ่ายอย่างน้อย 843 ล้านดอลลาร์ในโครงการต่าง ๆ มากกว่า 13,000 แห่งใน 165 ประเทศ อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ เอดดาตา รีเสิร์ช แล็บ database by the AidData research lab ที่มหาวิทยาลัยวิลเลียม แอนด์ แมรี (William & Mary) ในรัฐเวอร์จิเนีย

งานวิจัยของ เอดดาตา มีจุดมุ่งหมายเปิดเผยให้เห็นถึงเงินทุนที่ไม่โปร่งใสของจีนที่ให้แก่ประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจีนเพิ่มการใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญในโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่มหึมา หนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง เมื่อปีค.ศ. 2013 จนถึงปี 2017 ซึ่งได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วมากกว่าสหรัฐฯ และประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ในอัตรา 2-1 หรือมากกว่านั้น

คำแนะนำ: ค้นหาข้อมูลด้วยการคลิกที่ลิงก์ หรือประเทศในแผนที่ เลื่อนลงเพื่อดูโครงการที่จัดตามประเภทโครงการและปีของโครงการ คลิกปีต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลของโครงการทั้งหมด

การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาของจีนรายภูมิภาค

การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาของจีนรายอุตสาหกรรม

โครงการถูกจัดประเภทตามจุดที่ให้ความสำคัญเป็นหลัก

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา มีการปัดเศษในหลักล้านดอลลาร์

โครงการถูกจัดประเภทตามจุดที่ให้ความสำคัญเป็นหลัก ประเภทโครงการมีพื้นฐานจากระบบการจัดกลุ่มขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาของจีนรายประเทศ

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา มีการปัดเศษในหลักหมื่นดอลลาร์

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

จำนวนโครงการต่อภาคอุตสาหกรรม

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา มีการปัดเศษในหลักหมื่นดอลลาร์

โครงการถูกจัดประเภทตามจุดที่ให้ความสำคัญเป็นหลัก ประเภทโครงการมีพื้นฐานจากระบบการจัดกลุ่มขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

จำนวนโครงการต่อปี

ปีที่หมายถึงช่วงเวลาที่มีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันเวลาของการทำข้อตกลง ปีในข้อมูลนั้นคือปีแรกที่เริ่มต้นโครงการดังกล่าว ในช่วงที่โครงการยังไม่เริ่มต้น ปีในข้อมูลนั้นมาจากเวลาที่มีการทำสัญญาเชิงพาณิชย์ออกมาหรือวันที่มีการให้คำมั่นอย่างไม่เป็นทางการ

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา มีการปัดเศษในหลักหมื่นดอลลาร์

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา มีการปัดเศษในหลักหมื่นดอลลาร์

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

 

จำนวนโครงการต่อปี

ปีที่หมายถึงช่วงเวลาที่มีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันเวลาของการทำข้อตกลง ปีในข้อมูลนั้นคือปีแรกที่เริ่มต้นโครงการดังกล่าว ในช่วงที่โครงการยังไม่เริ่มต้น ปีในข้อมูลนั้นมาจากเวลาที่มีการทำสัญญาเชิงพาณิชย์ออกมาหรือวันที่มีการให้คำมั่นอย่างไม่เป็นทางการ

การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาของจีนในภาคส่วนนี้เป็นรายประเทศ

*จำนวนเงินดอลลาร์ในฐานข้อมูลเป็นมูลค่าที่ปรับตามเงินเฟ้อในปี 2017 เพื่อที่โครงการต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกช่วงเวลา มีการปัดเศษในหลักหมื่นดอลลาร์

ปีที่หมายถึงช่วงเวลาที่มีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันเวลาของการทำข้อตกลง ปีในข้อมูลนั้นคือปีแรกที่เริ่มต้นโครงการดังกล่าว ในช่วงที่โครงการยังไม่เริ่มต้น ปีในข้อมูลนั้นมาจากเวลาที่มีการทำสัญญาเชิงพาณิชย์ออกมาหรือวันที่มีการให้คำมั่นอย่างไม่เป็นทางการ

ที่มา: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0