افغانستان

بهای جنگ

قرار است ایالات متحده تمام قوای خود را تا پایان ماه اگست از افغانستان بیرون کند و به طولانی ترین جنگ امریکا نقطۀ پایان گذارد.

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است. Illustration of a helicopter flying away. Illustration of a broken tank with a U.S. flag icon. Illustration of a row of red poppy flowers.

(براین ویلیمسن، صدای امریکا)

ایالات متحده از رهگذر تلفات نظامیان، سوق و اعزام نیرو و هزینۀ پولی، بهای سنگینی به جنگ در افغانستان پرداخته است.

طولانی ترین جنگ ایالات متحده

منابع: وزارت امور نظامیان بازنشسته و وزارت دفاع امریکا

پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ که منجر به کشته شدن نزدیک به ۳۰۰۰ امریکایی در نیویارک، واشنگتن دی سی و پنسلوانیا شد، ایالات متحده بر افغانستان حمله کرد.

منسوبین قوای مسلح ایالات متحده و کارمندان قرارداری وزارت دفاع امریکا در افغانستان

در اوج حضور نظامی امریکا در افغانستان نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی امریکایی در آن کشور مستقر شده بود.

نیروهای امریکایی
قراردادیان امریکایی
قراردادیان خارجی

منابع: ادارۀ خدمات تحقیقاتی کانگرس، وزارت دفاع امریکا
"نوت: پس از سال مالی ۲۰۱۷ وزارت دفاع امریکا از نشر معلومات در مورد سطح قوا ابا ورزید."

تلفات نظامیان امریکایی در افغانستان

از سال ۲۰۰۱ تا کنون ۲۴۴۲ نظامی امریکایی در افغانستان کشته شده اند. پژوهشگران در پوهنتون برون ایالات متحده تخمین می‌زنند که تلفات افغان‌ها در این مدت ۷۰ برابر بیشتر از تلفات نظامیان امریکایی است. در دو دهۀ پسین تنها ۴۷ هزار غیرنظامی افغان کشته شده اند.

مجموع کشته شدگان

171336

منابع: پوهنتون برون, وزارت دفاع

وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان از سال ۲۰۰۱ به اینسو ۸۲۴.۹ میلیارد دالر هزینه برداشته است. پژوهشگران پوهنتون برون تخمین می‌زنند که عملیات نظامی امریکا در افغانستان و پاکستان نزدیک به ۲.۳ تریلیارد دالر هزینه داشته است.

جدول زمانی

رویدادهای بزرگ در جریان حضور امریکا در افغانستان

جنگ شوروی در افغانستان

۲۴ دسمبر ۱۹۷۹

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

تهاجم قشون سرخ شوروی بر افغانستان

اتحاد جماهیر شوروی پیشین برای حمایت از حکومت طرفدار کمونیزم بر افغانستان یورش برد. نظامیان شوروی برای نزدیک به یک دهه در افغانستان ماندند.

 

دهه ۱۹۸۰

کمک مالی ایالات متحده به تنظیم های جهادی

ایالات متحده در تلاش برای مقابله با کمونیزم، از طریق پاکستان به مجاهدین افغانستان پول و اسلحه فراهم کرد.

 

سپتمبر ۱۹۸۶

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

فراهم شدن میزایل های سرشانه ای ضد طیاره به مجاهدین

نقطۀ قابل عطف در جنگ افغانستان، فراهم شدن میزایل های سرشانه ای ضد طیاره به مجاهدین افغانستان است که آنان را قادر ساخت تا قابلیت های هوایی قشون سرخ را محدود کنند.

۱۵ فبروری ۱۹۸۹

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

خروج قشون سرخ اتحاد شوروی از افغانستان

آخرین سربازان قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را ترک کردند.

۱۹۹۲

شکل گیری و سپس از هم پاشیدن ایتلاف مجاهدین

رهبران هفت تنظیم جهادی ایتلافی را شکل دادند تا قدرت را در افغانستان در دست بگیرند، اما این ایتلاف به زودی از هم پاشید و به سال ها جنگ تنظیمی انجامید.

 

سپتمبر ۱۹۹۵

تصرف هرات توسط طالبان

گروه نو تشکیل طالبان، ولایت هرات را تصرف کرده و به پیشروی شان ادامه دادند.

سپتمبر ۱۹۹۶

تصرف کابل توسط طالبان

طالبان شهر کابل را تصرف کرده و حکومت به رهبری برهان الدین ربانی، یکی از بنیانگذاران مجاهدین افغانستان را از پایتخت بیرون راندند. رهبران طالبان مقررات سختگیرانۀ اسلامی را در سرتاسر افغانستان اعمال کردند.

۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

عمال القاعده حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر را بر ایالات متحده انجام دادند و امریکا وارد جنگ با طالبان شد، زیرا طالبان به اسامه بن لادن، رهبر شبکۀ القاعده پناه داده بودند.

2606

نفر در مرکز جهانی تجارت کشته شدند

125

نفر در پنتاگون کشته شدند

265

نفر در سقوط طیاره کشته شدند

۷ اکتوبر ۲۰۰۱

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

نظامیان امریکایی حملات هوایی را بر نیروهای طالبان در افغانستان آغاز کردند، این عملیات از سوی ۱۳۶ کشور جهان حمایت می شد.

۱۷ اپریل ۲۰۰۲

جورج دبلیو بش، رییس جمهور وقت ایالات متحده خواستار میلیاردها دالر کمک امریکا برای بازسازی افغانستان شد.

۲۳ می ۲۰۰۵

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

حامد کرزی، رییس جمهور وقت افغانستان توافقنامه ای را با جورج بش، رییس جمهور امریکا امضا و به نظامیان امریکایی دسترسی به تاسیسات نظامی افغانستان را فراهم کرد.

جولای ۲۰۰۶

خشونت در سرتاسر افغانستان دوباره ظهور کرد و حملات انتحاری و انفجار بم های ریموت کنترول دار افزایش یافت.

۱۷ فبروری ۲۰۰۹

براک اوباما، رییس جمهور وقت امریکا دستور افزایش قوا را داد

براک اوباما، رییس جمهور وقت امریکا طرحی را برای اعزام ۱۷ هزار نظامی دیگر امریکایی به افغانستان اعلام کرد.

اول دسمبر ۲۰۰۹

براک اوباما، رییس جمهور وقت امریکا بار دیگر دستور افزایش قوای امریکایی در افغانستان را داد و شمار نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان به حدود ۱۰۰ هزار رسید.

اول می ۲۰۱۱

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

بن لادن توسط قوای امریکایی کشته شد

اسامه بن لادن، رهبر شبکۀ القاعده که مسوول حملات ۱۱ سپتمبر بود، توسط قوای امریکایی در پاکستان کشته شد.

۲۷ می ۲۰۱۴

رییس جمهور اوباما جدول زمانی را برای خروج شمار زیاد نظامیان امریکایی از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام کرد.

۱۳ اپریل ۲۰۱۷

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

امریکا “مادر بم ها” را پرتاب کرد

ایالات متحده نیرومندترین بم غیر هسته ای را که به نام “مادر بم ها” مسما است، برمواضع گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان پرتاب کرد.

۲۱ اگست ۲۰۱۷

رییس جمهور ترمپ شمار قوا را افزایش داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور وقت امریکا شمار نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان را از ۸۵۰۰ به ۱۴۰۰۰ افزایش داد.

۴ سپتمبر ۲۰۱۸

زلمی خلیلزاد، دپلومات پیشین امریکایی به صفت نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان گماشته شد.

۷ سپتمبر ۲۰۱۹

رییس جمهور ترمپ از طریق تویتر اعلام کرد که سفر رهبران طالبان و رییس جمهور افغانستان را به کمپ دیوید که برای نهایی ساختن توافق صلح برنامه ریزی شده بود، لغو کرده است. آقای ترمپ در واکنش به کشته شدن یک سرباز امریکایی و ۱۱ نفر دیگر در حملۀ طالبان در شهر کابل گفت که مذاکرات صلح با طالبان متوقف می شود.

۲۹ فبروری ۲۰۲۰

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

امریکا و طالبان توافقنامۀ دوحه را امضا کردند

ایالات متحده و طالبان توافقنامه ای را در شهر دوحه، پایتخت قطر امضا کردند که بر اساس آن جدول زمانی خروج حدود ۱۳ هزار نظامی امریکایی که هنوز در افغانستان مستقر بودند، مشخص شد. بر اساس این توافقنامه طالبان تعهد کردند که حملات شان را بر نظامیان امریکایی متوقف می کنند.

سپتمبر ۲۰۲۰ - فبروری ۲۰۲۱

مذاکرات بین حکوم�� افغانستان و طالبان در قطر با وصف تلاش های زیاد پیشرفت نکرد. محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی را رد کرد.

۱۴ اپریل ۲۰۲۱

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که تمام نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان تا تاریخ ۱۱ سپتمبر از آن کشور بیرون می شوند.

می ۲۰۲۱ تا حال

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

گسترش ساحات زیر ادارۀ طالبان

طالبان به سرعت پیشروی کرده و در جریان چند هفته کنترول مراکز حدود نصف ولسوالی های افغانستان را در دست گرفتند.

دوم جولای ۲۰۲۱

هیلیکوپتر امریکایی به دور دست ها پرواز می‌کند و جنگجوی طالبان بالای یک تانک تخریب شدۀ امریکایی نشسته و در اطرافش گل های سرخ کوکنار شگفته است.

امریکا پایگاه بگرام را به حکومت افغانستان تحویل داد

ایالات متحده کنترول پایگاه هوایی بگرام را پس از خروج آخرین نظامی امریکایی از آن به حکومت افغانستان تسلیم کرد. ایالات متحده اعلام کرد که روند خروج قوای امریکایی از افغانستان نزدیک به ۹۰ درصد تطبیق شده و قرار است این روند تا ۳۱ اگست تکمیل شود.

برخی از این معلومات از آژانس خبری اسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده است.