បិទ ►

31,245,797

ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ

963,693

អ្នកស្លាប់

ទីកន្លែងដែលមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសរីករាលដាល

មេរោគកូរ៉ូណាវីរុសប្រភេទថ្មីមួយ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងនៅខេត្តហ៊ូបេ ប្រទេសចិន ហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត។

ប្រទេសអ្នកឆ្លងមេរោគអ្នកស្លាប់

ប្រភព៖ Johns Hopkins University