Rohoto Na Musamman - Boko Haram: Tattaki daga Bakar Akida

Tattaki daga Bakar Akida yana nuni cewa duk da irin rikicin da Najeriya ta shiga, komin duhun dare akwai alamun haske a gaba

“Rohoto Na Musamman - Boko Haram: Tattaki daga Bakar Akida”