UKuguquka Kwezombusazwe eZimbabwe

UMugabe Engakasuki Esikhundleni, Ukudlelana Kwabakuzombusazwe Phose Okweminyaka Engamatshumi Amane Okwaguqula iZimbabwe

Kunengi okusanda kwenzakala eZimbabwe osokuguqule ezombusazwe. Owayesebuse okwesikhathi eside uMnu. Robert Mugabe owalwa impi yenkululeko wafuna ukuba ngumongameli okwesikhathi esingapheliyo, utshiye isikhundla lesi eseleminyaka engamtshumi ayisitshiyagalolunye lantathu – 93.


Abaphakathi Kwengxabangxoza le
Headshot

Robert Mugabe

Headshot

Grace Mugabe

Headshot

Emmerson Mnangagwa

Headshot

Constantino Chiwenga

Headshot

Morgan Tsvangirai

Headshot

Chris Mutsvangwa

Abantu abalihlekana kukhanya yibo abasensikeni yokwenzakala kwezombusazwe eZimbabwe okulabantu abacatshangelwa ukuthi bayafika phose izigidi ezilitshumi lane – 14 million.

Headshot

Owayengumongameli

Robert Mugabe

UMugabe, owazalelwa eKutama Mission ilizwe lisaziwa ngokuthi yiSouthern Rhodesia, wayengumtwana womuntu owaziwa ngokubaza okutshiyeneyo.

Wafunda kwele Ghana lapho acine seyilokho okuthiwa yiMarxism. Ngomyaka ka1960, wabuyela ekhaya waqalisa ukumela abantu ababefuna uzibuse. Ngomnyaka ka1963 wabambana labanye abahlamuka kubandla leZapu babumba elithiwa yiZimbabwe National African Union (Zanu). Wabotshwa wavelelwa entilongweni okweminyaka elitshumi lanye – 11 – lobanje waqhubekela phambili exoxisana labeselizweni belwisana lohulumende kaIan Douglas Smith. Wakhululwa ngomnyaka ka1974 wasesiya eMozambique lapho alolonga khona ivuyo leZanla.

Ngomnyaka ka1980 wavotelwa ukuthi abengumkhokheli welizwe ebambe isikhundla sika prime minister. Wabusa ngocuku engavumeli ukuthi abantu benze abakufunayo waze wasuka embusweni. Uhulumende wakhe wetheswa icala lokubhidliza umnotho.

Headshot

Owayengumama Welizwe

Grace Mugabe

UGrace Mugabe, owayesebenza ewofisini kamongameli, wacina ethandana laye loba umkakhe uNkosikazi Sally Mugabe wayelokhe ephila.

Kwathi uNkosikazi Sally Hefron Mugabe sebhubile ababili laba batshada. Kusukele ngalesos’ikhathi waqalisa ukungena kwezombusazwe kwesinye isikhathi ethethisa owayebona engani bafuna ukumvimba ukuthi athathe isikhundla sikamongameli. UNkosikazi Mugabe loMugabe babetshiyene ngeminyaka engamatshumi amane lanye – 41.

Waziwa kakhulu ngokuthanda ukuthenga impahla edulayo okwenza ukuthi abantu bambize bathi nguGucci Grace.

Headshot

Umkhokheli Webutho

Constantino Chiwenga

Umkhokheli webutho leZimbabwe Defencec Fornces, uGeneral Chiwenga walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZanla. Waqalisa ukulolongwa kwezokulwa impi ngomnyaka ka1973.

Wangena kubutho leZimbabwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse wacina ephiwa isikhundla sokuba ngumkhokheli webutho. Nguye owayengumgcinisihlalo weJoint Operations Command agoqela amapholisa, ibutho leZimbabwe National Army, amapholisa ensitha awe Central Intelligence Organization (CIO) labagcina izibotshwa. NgoLwezi owayengumsekeli kamongameli uMnu. Emmerson Mnangagwa aze axotshwe nguMugabe, uGeneral Chiwenga wathi ibutho lingeka lekela ilizwe libhidlika ngenza yokuxotshwa mahlayana kwamalunga ebandla leZanu PF.

Headshot

UMongameli

Emmerson Mnangagwa

UMnangagwa walwa impi yenkululeko njalo sowahlala kakhulu kuhulumende lapho aphatha khona izikhundla ezimbalwa, ezigoqela ukuba ngumongameli.

Waziwa ngokuthi yingwenya ngenxa yokubekezela njalo lokusila esikhathini esinengi nxa abantu belwisana. Wayekhangelelwe ukuthi nguye ozathatha isikhundla sikaMugabe kodwa lokhu kwenza ukuthi azondwe kakhulu nguNkosikazi Grace Mugabe. Kulembiko ethi wake wafakelwa itshefu ekudleni wacina esiyakwelatshwa kwele South Africa. Mhlaka 6 ngoLwezi, uxotshwe kuhulumende nguMugabe omethese icala lokungethembeki lokudelela. Lokhu kwenza ukuthi ibutho lihluthuna intambo zombuso njalo lokuthi idale lephalamende lizame ukususa uMugabe esikhundleni ngenkani. Wathi esexotshwe umsebenzi wabalekela kwele South Africa esithi wesaba ukuthi kulabantu abafuna ukumbulala. Waphenduka ekhaya wathatha isikhundla sikamongameli.

Headshot

Owayengumkhokheli Kahulumende

Morgan Tsvangirai

UMorgan Tsvangirai wayekhokhela izisebenzi njalo esekela ibandla likaMugabe. Ngomunye wabantu abaqakatheke kwezombusazwe eZimbabwe.

UTsvangirai wabumba ibandla leMovement for Democratic Change eliphikisa elibusayo ngomnyaka ka1999. Wabutshwa ngomnyaka ka2007 watshaywa kabuhlungu ngamapholisa okwenza ukuthi umhlaba wonke usole okwakusenzakala eZimbabwe. Ngomnyaka ka2009 wabumba uhulumende womanyano lebandla leZanu PF waba ngumkhokheli kahulumende. Uhulumende lo wadonsa nzima kwaze kwafika ukhetho ngomnyaka ka2013 okwenziwa khona ukhetho. Ibandla leMDC-T ladliwa kukhetho lolu likhonona lisithi aluqhutshwanga ngemfanelo.

Headshot

Umkhokheli Wabalwa Impi Yenkululeko

Chris Mutsvangwa

UMutsvangwa wafunda elekolitshini atshiyeneyo agoqela eleUniversity of Zimbabwe lamanye phandle kwelizwe

Ngesikhathi sempi yenkululeko wachapha ilizwe waya kwele Mozambique ukuyalolongelwa ukuthi abekubuo leZanla. Kwathi eleZimbabwe selilozibuse, waphiwa izikhundla ezitshiyeneyo ezigoqela ukumela eleZimbabwe kwele China. UMutsvangwa, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, wabambana labanye bakhe baphikisa okwakusenziwa nguNkosikazi Mugabe owayefuna ukuthatha isikhundla sikamongameli. Walwisana loMugabe okwenza ukuthi atshiye isikhundla sikamongameli. UMutsvangwa wathi uMugabe wathengisa okwakwethulwe ngabalwa impi yenkululeko.


Okuqakathekilayo Edabeni Lolu

Ilizwe leZimbabwe elalinconywa kakhulu likhangelelwe ukuthi linganika amanye amazwe kumzansi yezwekazi leAfrica ukudla okunengi okumangalisayo, selilomnotho ogugudeka kabi njalo labantu kabalamisebenzi osokwenze ukuthi izigidi lezigidi zabantu ziphume elizweni ziyephandela abantwana ukudla kwamanye amazwe. Ngesikhathi ilizwe libhidlika kulabantu ababanga ukulibusa kulabanye ababona sebesembusweni.

 

Robert Mugabe

Headshot

Grace Mugabe

Headshot

Constantino Chiwenga

Headshot

Morgan Tsvangirai

Headshot

Emmerson Mnangagwa

Headshot

Joice Mujuru

Headshot

Chris Mutsvangwa

Headshot

2017

UMugabe Utshiya Umsebenzi

Ibandla leZanu PF ibika ukuthi uMnangagwa uzabangumkhokheli webandla leli

Headshot

Ebhekane lokususwa esikhundleni lidale lephalamende lomhlaba wonke jikelele, uMugabe utshiya isikhundla

Headshot

ABANTU BAFUNA UMUGABE APHUME ESIKHUNDLENI

Ibandla leZanu PF loMutsvangwa bathi uMugabe kumele aphume esikhundleni kumbe akhitshwe ngenkani lidale lephalamende

Headshot
Headshot
Headshot

Kumabonakuda weZBC-TV uMugabe uthi kayindawo

Headshot

Ibandla leZanu PF livotela ukuthi uMugabe aphume esikhundleni kungene uMnangagwa

Headshot
Headshot

Abantu abanengi okumangalisayo bangena ezitaladini eHarare. Bathi uMugabe kumele atshiye umsebenzi

Headshot

IBUTHO LIHLUTHUNA INTAMBO ZOMBUSO

uMutsvangwa uthi ibutho lenze kahle

Headshot

Ibutho elikhokhelwa nguGeneral Chiwenga lihluthuna intambo zikahulumende lithi uMugabe kasavunyelwa ukususa endlini yakhe

Headshot
Headshot
Headshot

UNKOSIKAZI GRACE MUGABE WENZA OKUNGAZAKE KUBONAKALE

UChiwenga wethusela esithi uzahluthuna intambo zikahulumende ngoba uMugabe kenzi kahle

Headshot
Headshot

UMnangagwa ubaleka elizweni

Headshot

UMugabe uxotsha uMnangagwa, ongumsekeli wakhe, kulandela ukuthethiswa kwakhe nguNkosikazi Mugabe

Headshot
Headshot
Headshot

UMnangagwa uthi ufakelwe itshefu, abamsekelayo bathi kwenziwa ngabalandeli baka Nkosikazi Mugabe

Headshot
Headshot

2016

SOKULAMAQEMBU AMBALWA KUBANDLA LE ZANU PF

Amacele kubandla leZanu PF asekela uNkosikazi Mugabe loMnangagwa alwisana okumangalisayo

Headshot
Headshot

UMUTSVANGWA ‘UCUTSHWA ISIBA’

UMugabe uxotsha uMutsvangwa kudale labaphathintambo bakahulumende

Headshot
Headshot

UMutsvangwa uvinjwa ukuba engabililunga lebandla leZanu PF okweminyaka emithathu esetheswa icala lokuthi wenza santando njalo kalandeli okwethulwa yinkokheli yebandla leli

Headshot

2014

UNKOSIKAZI MUGABE UTHOLA AMANDLA EZOMBUSAZWE

UNkosikazi Mugabe ubangomunye wamalunga edale leZanu PF Women’s League lele Zanu PF Politburo

Headshot

UMnangagwa ubangumsekeli kamongameli

Headshot

UMugabe uxotsha uJoice Mujuru

Headshot
Headshot

UNkosikazi Mugabe uthi umsekeli kamongameli uNkosikazi Joice Mujuru uzama ukususa uMugabe esikhundleni

Headshot
Headshot

2013

UMUGABE USEYIBAMBE ESIDUKWINI

UMugabe oselamandla akhuphukileyo unqoba uTsvangirai kukhetho lokudinga umongameli

Headshot
Headshot

2009

SOKUBUNJWA UHULUMENDE WOMANYANO

UMnangagwa uphiwa isikhundla somphathintambo wezomvikela

Headshot

UTsvangirai ubangumkhokheli kahulumende

Headshot

uMugabe uqhubekela phambili esesikhundleni sikamongameli

Headshot

2008

UMUGABE UKHA PHANSI

UMnangagwa ukhulumisana labanye ukuthi uMugabe ahlale esikhundleni

Headshot
Headshot

UChiwenga ungenela ukwenzela ukuthi uMugabe abesesikhundleni, uTsvangirai uphume kukhetho lukamongameli

Headshot
Headshot
Headshot

Kukhetho oluqakathekileyo, uMugabe loTsvangirai bancintisana kukhetho oluphindwayo kulandela ukwehluleka kukaTsvangirai ukuthi anqobe uMugabe ngemfanelo.

Headshot
Headshot

2007

IBUTHO LIZAMA UKUHLUTHUNA INTAMBO ZOMBUSO

Uhulumende uthi ibutho lizama ukuhluthuna intambo zombuso inikeze uMnangagwa othi kazilutho.

Headshot
Headshot

2005

KUBHIDLIKA UMNOTHO WELIZWE

UMnangagwa udliwa kukhetho kodwa uMugabe umnika isikhundla kuhulumende

Headshot
Headshot

Ilizwe leZimbabwe liwa isithunzi njalo lelizwe leMelika lithi iZimbabwe iqhuba ubudlova. Inhlanganiso yeUnited Nations ikhala ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa – 700,000 abadilizelwe izindlu

2004

UTSVANGIRAI UZAMA UKUNCINTISANA LOMUGABE

Zimbabwe’s high course acquits Tsvangirai.

Headshot

2003

UTSVANGIRAI USENKINGENI

UChiwenga ubangumkhokheli webutho

Headshot

Uhulumende wethesa uTsvangirai icala lokuthi ufuna ukususa uhulumende embusweni okungekho emthethweni. Uhulumende uthi uTsvangirai ufuna ukubulala uMugabe.

Headshot

2002

UMUGABE UNQOBA KUKHETHO

UMugabe unqoba uTsvangirai kukhetho

Headshot
Headshot

2002

UMUTSVANGWA UNGENA ESIKHUNDLENI ESIPHEZULU

UMutsvangwa uphiwa isikhundla sokuba ngummeli weZimbabwe eChina

Headshot

2001

BAPHINDISELA NGOKUHLUTHUNWA KWAMAPULAZI

Inhlanganiso ezitshiyeneyo ziphindisela ngokunganiki eleZimbabwe imali kulandela ukuhluthunwa kwamapulazi. Lokhu kwenza kubelokwesaba ukuthi kuzabalendlela

2000

INKOKHELI IBAMBA UMBUSO NGOKUGCWELEYO NGENDLELA EZIPHANSI NJALO YENZA INHLELO EZINGAQEDAKALIYO

Uhulumende ubopha uTsvangirai owethusele uMugabe kodwa amacala akhe alahlwa emthethwandaba

Headshot
Headshot

UMutvangwa ubangunobhala webandla leZanu PF eHarare

Headshot

UMnangagwa ubangusomlomo wedale lephalamende

Headshot

UMnanagwa udliwa kukhetho kodwa uMugabe umenza abelilunga elizimele lodwa

Headshot
Headshot

Kuhluthunwa amapulazi abantu abamhlophe

Headshot

1996

UMUGABE UTHATHA UGRACE

UMugabe loNkosazana Grace Marufu bayatshada, okwenza ukuthi uGrace abengumama welizwe

Headshot
Headshot

1994

UCHIWENGA UTHOLA AMANDLA

UChiwenga ubangumkhokheli webutho leZimbabwe National Army

Headshot

1991

UMUTSVANGWA UNGENA KWEZAMABHIZIMUSI

UMutsvangwa ubangumqondisi weZBC

Headshot

1987

UMUGABE UTHOLA AMANDLA AMANENGI

UMugabe uthola amandla aphakeme ngokuba ngumongameli welizwe

Headshot

UMugabe loNkomo babumba ibandla lelilodwa

Headshot

1980

ILIZWE LITHOLA UZIBUSE

UMnangagwa ubangumphathintambo wezamapholisa ensitha

Headshot

UJoshua Nyongolo Nkomo ungena kudale labaphathintambo bakahulumende

UMugabe ubangumkhokheli kahulumende

Headshot

UMugabe unqoba kukhetho engaphansi kwebandla leZANU

Headshot