Vụ ông Bình khiến ‘mất cả sự tôn nghiêm của pháp luật’