Nguyên PTT Nguyễn Mạnh Cầm: ‘Vụ án kéo quá dài và tiêu cực’