Cựu Bộ trưởng Hà Lan: ‘Việt Nam bất công với ông Bình’