តាមតួលេខ

ការចំណាយលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សកលរបស់ចិន

ការ​ចំណាយ​របស់​ប្រទេស​ចិន​លើ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ជាសាកល​កំពុង​ឈាន​ដល់លើស ១ លាន​លាន​ដុល្លារ ចាប់តាំង​ពី​ដើម​សតវត្ស​ទី ២១ ដែលការណ៍​នេះ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រទេស​ចិន​ក្លាយ​ជា​អ្នកផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ពេញ​និយម​បំផុត ​នៅ​លើ​ពិភពលោក។ ក្នុង​រយៈពេល ២២ឆ្នាំ ​ដែល​ចាប់ផ្តើម​នៅឆ្នាំ ២០០០ ប្រទេស​ចិន​បាន​ចំណាយ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ១,៣៤ លានលានដុល្លារ លើ​គម្រោង​ជាង ២០.៩៨៥ នៅទូទាំង ១៦៥ ប្រទេស នេះបើយោងតាម បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ AidData នៅសាកលវិទ្យាល័យ William & Mary ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ ក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

ការស្រាវជ្រាវ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ AidData មាន​គោល​បំណង​ដាក់​បង្ហាញពី​សកម្មភាព​ផ្តល់​ជំនួយ​និងប្រាក់​កម្ចី ដែល​ភាពច្រើន​មិន​មាន​តម្លាភាព​របស់​ប្រទេសចិន ​នៅ​ក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ចំណូល​ទាប និង​មធ្យម។ ទិន្នន័យ​បង្ហាញ​ថា ប្រទេស​ចិន​បាន​បង្កើន​ការ​ចំណាយ​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ខ្លាំង លើ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ ចាប់​តាំង​ពី​បានចាប់ផ្តើម​គម្រោង​ផ្លូវក្រវ៉ាត់​ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម​ ​ឬ BRIប្រកប​ដោយ​មហិច្ឆិតា​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣។ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងៗ ប្រទេសចិន​បាន​ចំណាយ​លើស​សហរដ្ឋអាមេរិកនិង​មហាអំណាច​ផ្សេង​ទៀត​ពីរដង​ ឬច្រើនជាងនេះ។

ដើម្បី​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុងប៉េកាំង ក្រុម​ប្រទេស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឧស្សាហកម្ម​ឈាន​មុខគេ​ទាំង​៧ (G7) រួម​បញ្ចូល​គ្នា​បាន​និង​កំពុង​បង្កើន​ការ​ចំណាយ​លើ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​របស់ពួកគេ ហើយ​នៅ​ឆ្នាំ២០២១ ពួកគេ​​បាន​ចំណាយ​លើស​ប្រទេស​ចិន លើ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ចំនួន ៨៤ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ AidData និយាយថា វា​មិន​ច្បាស់​ទេថា​តើ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សម្ព័ន្ធមិត្ត​មាន«ថាមពល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​ប្រកួត​ប្រជែង​ទឹក​ប្រាក់​ជាមួយ​ប្រទេស» ក្នុង​រយៈពេល​វែងនោះ ទេ ដោយសារ​ចិន​មានទ្រព្យ​សកម្ម​បម្រុង​​ដែល​កាន់កាប់​ដោយរូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​នានាជាច្រើន។

ការ​ណែនាំ៖ ស្វែងយល់​ពីទិន្នន័យ​ដោយ​ចុច​លើតំណភ្ជាប់ណា​មួយ ឬ​ប្រភេទ​ណាមួយ​លើ​ផែនទី។ អូសចុះ​ក្រោម​ដើម្បី​មើល​គម្រោង​ចាត់​ថ្នាក់​តាម​វិស័យ​និង​ឆ្នាំ។ ចុចលើ​ឆ្នាំ​ណាមួយ ដើម្បី​មើល​ទិន្នន័យ​លម្អិត​អំពី​គម្រោង​ទាំងអស់។

ការ​ចំណាយ​របស់ចិន​តាម​តំបន់

ការ​ចំណាយ​របស់ចិន​តាម​វិស័យ

គម្រោង​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​តាម​វិស័យ​ចម្បង។

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់លាន។

គម្រោង​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​តាម​វិស័យ​ចម្បង។ ប្រភេទ​វិស័យ​ទាំងអស់​ផ្អែក​លើ​ប្រព័ន្ធ​ចាត់​ថ្នាក់​ពី​អង្គការ​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣

ការ​ចំណាយ​របស់ចិន​តាម​ប្រទេស

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ម៉ឺន។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣

ចំនួន​គម្រោង​ក្នុង​មួយ​វិស័យ

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ម៉ឺន។

គម្រោង​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​តាម​វិស័យ​ចម្បង។ ប្រភេទ​វិស័យ​ទាំងអស់​ផ្អែក​លើ​ប្រព័ន្ធ​ចាត់​ថ្នាក់​ពី​អង្គការ​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣

ចំនួន​គម្រោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

ឆ្នាំ​បង្ហាញ​ពី​ពេល​ដែល​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​គម្រោង​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា។ ក្នុង​ករណី​ដែល​គ្មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ចុះ​ហត្ថលេខា ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ដំបូង​ដែល​គម្រោង​បាន​ចាប់ផ្តើម។ ក្នុង​ករណី​ដែល​គម្រោង​នេះ​មិន​ទាន់​បាន​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ឡើយ ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​គឺ​ពេល​ដែល​កិច្ចសន្យា​ពាណិជ្ជកម្ម​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​ចេញ ឬ​ការ​សន្យា​ក្រៅ​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង។

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ម៉ឺន។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ម៉ឺន។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣

 

ចំនួន​គម្រោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

ឆ្នាំ​បង្ហាញ​ពី​ពេល​ដែល​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​គម្រោង​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា។ ក្នុង​ករណី​ដែល​គ្មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ចុះ​ហត្ថលេខា ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ដំបូង​ដែល​គម្រោង​បាន​ចាប់ផ្តើម។ ក្នុង​ករណី​ដែល​គម្រោង​នេះ​មិន​ទាន់​បាន​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ឡើយ ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​គឺ​ពេល​ដែល​កិច្ចសន្យា​ពាណិជ្ជកម្ម​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​ចេញ ឬ​ការ​សន្យា​ក្រៅ​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង។

ការ​ចំណាយ​របស់ចិន​ក្នុង​វិស័យ​នេះតាម​ប្រទេស

*ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ AidData ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជីដោយ​កែ​តម្រូវ​តាមកម្រិត​អតិផរណា​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ពេល​វេលា។ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ម៉ឺន។

ឆ្នាំ​បង្ហាញ​ពី​ពេល​ដែល​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​គម្រោង​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា។ ក្នុង​ករណី​ដែល​គ្មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ចុះ​ហត្ថលេខា ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ដំបូង​ដែល​គម្រោង​បាន​ចាប់ផ្តើម។ ក្នុង​ករណី​ដែល​គម្រោង​នេះ​មិន​ទាន់​បាន​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ឡើយ ឆ្នាំ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​គឺ​ពេល​ដែល​កិច្ចសន្យា​ពាណិជ្ជកម្ម​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​ចេញ ឬ​ការ​សន្យា​ក្រៅ​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង។

ប្រភព៖ បណ្តុំទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ AidData អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ចិន, កំណែទី ៣