Bạn có thể nhận ra bao nhiêu quốc kỳ ở Olympic?

91 Ủy ban Olympic Quốc gia có thể tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Một số quốc kỳ của họ rất dễ nhận biết, nhưng một số đã thay đổi trong những năm gần đây, và một số khác có thể rất xa lạ đối với bạn.

Để thử tầm hiểu biết của bạn về quốc kỳ các nước trên thế giới, hãy nhấp chuột hoặc chạm vào tên quốc gia tương ứng với các lá cờ bên dưới. Tiếp tục như vậy cho đến khi bạn hoàn thành tất cả.

0 % hoàn tất

Chính xác: