Bạn có thể nhận ra bao nhiêu quốc kỳ ở Olympic?

Có 206 Ủy ban Olympic Quốc gia tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021). Một số quốc kỳ của họ rất dễ nhận biết, nhưng một số đã thay đổi trong những năm gần đây, và một số khác có thể rất xa lạ đối với bạn.

Để thử thách hiểu biết về quốc kỳ các nước trên thế giới, hãy nhấp chuột hoặc chạm vào tên quốc gia tương ứng với các lá cờ bên dưới. Tiếp tục như vậy cho đến khi bạn hoàn thành tất cả.

0 % hoàn tất

Chính xác: