Tường trình đặc biệt của VOA

Diện mạo canh nông Mỹ thay đổi

Thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh chóng khiến nhiều nông gia cảm thấy bấp bênh. Một số người trông mong chính quyền Tổng thống Trump sẽ đảm bảo quyền lợi cho họ, nhưng không phải mọi người đều nhất trí về cách thức bảo hộ. Đây là một quan điểm từ Galesville, Wisconsin.

Transcript:

Tôi làm canh nông đã 20 năm.

Tình hình ổn định. Theo tôi thì thị trường suy thoái trong thời gian gần đây khiến tình hình tài chánh có phần khó khăn hơn. Nhưng nhìn chung thì mọi việc vẫn tốt.

Mọi người nao núng, nhưng tôi nghĩ họ phải nhận thức rằng chúng ta ở trong một môi trường năng động mới hoàn toàn trong tổng thể của một thế giới. Nhiều lúc tôi kinh ngạc với điểm đến của sản phẩm của mình. Chúng ta đang ở trong một thị trường toàn cầu.

Nhiều người không phải luôn muốn thay đổi, nhưng chúng ta phải hội nhập với những thay đổi đó.

Tôi nghe nói nhiều người cảm thấy mình cần phải thuê mướn chính người của nước mình thay vì mướn người Mỹ La tinh. Nhưng nếu chúng ta không có người muốn làm những công việc đó, mình vẫn cần phải có ai đó làm việc. Tôi muốn nói là công việc cần phải có người làm.

Tôi nghĩ đất nước bây giờ đang đứng trước cơ hội tiến theo một hướng tốt hơn. Nhưng tôi không biết chính xác đó là hướng nào.

—Neal Burken, Nông dân

Galesville, Wisconsin