Tường trình đặc biệt của VOA

Cảm giác về giá trị Cơ đốc giáo đang bị tấn công

Hơn nửa thế kỷ nay, các nỗ lực duy trì những quy định trong Hiến pháp tách rời giáo hội và nhà nước đã bị một số người xem là một sự tấn công vào các giá trị của Cơ đốc giáo, từ việc cấm các buổi cầu nguyện do trường bảo trợ vào những năm 1960 cho tới những nỗ lực gần đây nhắm hạn chế kỳ thị dựa trên nguồn gốc tôn giáo. Tại Hạt Jo Daviess, bang Illinois, nơi đa số dân theo Cơ đốc giáo, người ta vẫn cảm thấy tôn giáo đang bị kèm cặp.

Transcript:

Tôi đi nhà thờ ít nhất một lần mỗi tuần. Vợ chồng đã nuôi dạy con cái lớn lên từ chính nhà thờ này.

Phần lớn mọi người ở đất nước này tin vào chúa và mặc định là như vậy, có một số thì không, nhưng họ không nên áp đặt quan điểm của họ lên người khác và nói rằng người khác sai hay “đó không phải là cách sống. Đây mới là cách sống.”

Bạn không còn được phép nói những câu như Giáng sinh vui vẻ nữa vì bạn đang áp đặt giá trị của bạn lên người khác, không, tôi không hề. Tôi chỉ muốn gửi một lời chúc nhiệt thành và từ tấm lòng tôi tới bạn thôi.

Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho tự do tôn giáo. Trong 8 năm trở lại đây, chúng tôi cảm thấy tôn giáo ở Mỹ đang bị tấn công. Luật chăm sóc sức khỏe mới thời ông Obama chẳng hạn, ép buộc các tôn giáo phải làm những thứ và trả tiền cho những điều mà họ không tin và trái với niềm tin của họ. Như vậy là không đúng. Bạn không nên xâm phạm bất kỳ tín ngưỡng nào.

Nước Mỹ được thành lập dựa trên các nguyên tắc và giá trị của Do thái giáo – Cơ đốc giáo và chúng ta không thể đánh mất chúng. Dường như khi bạn nhìn thấy một nước Mỹ đang đi lạc ra khỏi những tôn giáo và sự tự do mà tổ tiên của chúng ta đã tới đây và đấu tranh để có thì bạn có thể thấy mọi thứ ở đất nước này đang đi chệch hướng.

—Vickie Middendorf, Y tá

Menominee, Illinois