Trong 15 năm qua, ông Kness, một người bán hàng ở Mount Carroll, Ill., đã cung cấp cho nông dân những vật dụng họ cần.

Kinh doanh trang trại Mỹ cạn kiệt, xuất hiện nhà đầu tư Trung Quốc