Ron Gruenhagen, một nông gia ở Muscatine, Iowa, nói rằng nông dân Mỹ quá phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. “Nếu không có những thị trường đó, ngũ cốc và đậu nành sẽ tồn đọng tràn ngập ở đây, và chúng tôi không biết giải quyết ra sao.”

Nông gia Iowa phụ thuộc vào thị trường thế giới

Washington tạo ra các luật lệ, quy định, nhưng nhiều khách hàng của họ lại ở tận Trung Quốc