รายงานพิเศษจากวีโอเอ

สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 4 : บันทึกผู้สื่อข่าวและนักหนังสือพิมพ์ในเมืองเล็ก

การแพร่กระจายของข่าวปลอมหรือ Fake News สร้างความสับสนในการรับรู้และการเข้าถึงข้อเท็จจริงของผู้คนในเขตชนบทและเมืองเล็กๆที่ห่างไกลของสหรัฐฯอยู่ไม่น้อย Off the Highwayตอนที่ 4 จะสะท้อนทัศนคติการรับรู้ข่าวสารผ่านสายตานักหนังสือพิมพ์ในพื้นที่และจากบันทึกของผู้สื่อข่าววีโอเอที่มีเบื้องหลังการลงพื้นที่