អគារ​សាលាស្រុក Grant County ដែល​សាងសង់​ឡើង​ពី​ឥដ្ឋពណ៌​ក្រហម មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​អាគារ​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ទីប្រជុំ​ជន​នៃ​ទីក្រុងLancaster។ នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ​នានា អ្នក​ទិញ​ទំនិញ​ចំណាយ​ពេល និង​ប្រាក់​លើ​ហាង​លក់​សម្លៀក​បំពាក់​និង​ស្បែក​ជើង​ឈ្មោះ Walker's Clothing and Shoes ហាង​គ្រឿង​អលង្ការ ឱសថស្ថាន ហាង​លក់​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍ និង​ភោជនីយដ្ឋាន​នានា។

នយោបាយ​បែងចែកក្រុង​តូចមួយ​នៅ​រដ្ឋ Wisconsin