លោកស្រី Elleen McLaughlin ដែល​ធ្វើការ​នៅ​មន្ទីរ​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​ជរា ​បរិភោគ​បន្លែ​បង្ការ​ដែល​លោកស្រី​បាន​ដាំ ​នៅ​តំបន់​ជនបទ​ភាគ​ខាង​លិច​នៃ​រដ្ឋ Illinois ហើយ​ទិញ​ទំនិញ​ថោកៗ​នៅ​តាម​ហាង​ទំនិញ​ដូចជា​ហាង Dollar Store ជាដើម។

ការ​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅ​តែ​ខ្លាំង​ក្លា​ក្នុង​តំបន់​ជនបទ​នៅ​រដ្ឋ Illinois