លោក Marion Eden បាន​និយាយ​ដោយ​ចង្អុល​ទៅ​ផ្ទះ​ថ្ម​កម្ពស់​ពីរ​ជាន់​នៅ​ក្បែរ​នោះ​ថា៖ «‍ខ្ញុំ​កើត​នៅក្នុង​ផ្ទះ​នោះ»។ លោក Eden អាយុ​៧៩ឆ្នាំ បាន​ធ្វើ​កសិកម្ម​នៅ​ក្បែរ​ទីក្រុង Elizabeth នៃ​រដ្ឋ Illinois តាំង​ពី​លោក​ធំដឹង​ក្តី​មក។

កសិករ​វ័យ​ចំណាស់​ផ្អាក​ធ្វើ​ចម្ការ​ ស្របពេល​ដែល​យុវវ័យផ្លាស់ទី​ទៅ​ទីក្រុង