លោក Ron Gruenhagen កសិករ​មក​ពី​ស្រុក Muscatine ​រដ្ឋ Iowa ឲ្យ​ដឹង​ថា ​កសិករ​អាមេរិកាំង​ពឹងផ្អែក​ខ្លាំង​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។ លោក​ថា៖ «‍បើ​យើង​មិន​មាន​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ទេ នោះ​យើង​ច្បាស់​ជា​សល់​ទិន្នផល​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ និង​សណ្តែក​ច្រើន​លើសលុប ហើយ​យើង​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ថា នឹង​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ចំពោះ​ទិន្នផល​ទាំង​នោះទេ»។

កសិករ​រដ្ឋ Iowa ពឹង​ផ្អែក​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​បាន​បង្កើត​បទបញ្ជា​មួយ​ចំនួន ប៉ុន្តែ​អតិថិជន​របស់​កសិករ​អាមេរិកាំង​ភាគច្រើន​គឺ​នៅ​ប្រទេស​ចិន។