ការ​ចងចាំ​ពី​គ្រា​មុន​ដែល​ប្រសើរ​ជាង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន

នៅ​តំបន់​ជនបទ​ក្នុង​រដ្ឋ Wisconsin ស្វាមី​និង​ភរិយា​ដែល​ចូលនិវត្តន៍ បាន​រំឭក​ពី​អតីតកាល​ដោយ​ក្តី​ស្រណោះ​ស្រណោក ហើយ​ក៏​សម្លឹង​មើល​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់។