Gra të ndryshme mblidhen çdo javë në Qendrën Komunitare të Fultonit, në Ilinois, për të shkëmbyer dy fjalë dhe për të qepur apo për të punuar me grep. Duke qenë se kanë qëndrime të ndryshme politike, ato e shmangin këtë temë.

Mbështetësit e Trumpit në periferi të Ilinoisit nuk i besojnë medias