Josh Kness, një shitës në Home Center në Mount Carroll u ka ardhur në ndihmë fermerëve të zonës me gjithçka u është dashur atyre.

Bizneset vendase, turistët dhe investimet e huaja